ZONDAG 28/7 EXTRA VROEG OPEN VAN 10U TOT 18U
Privacy policy

Privacybeleid


versie 02/11/2021

Je Privacy is belangrijk voor ons. Daarom verwerken we alle persoonsgegevens die wij van je verkrijgen als klant of als bezoeker van één van onze websites alleen op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("GDPR").

Deze privacy policy bezorgt je meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 1. Identiteit en contactgegevens
 2. Doeleinden
 3. Beveiliging
 4. Rechten
 5. Updates


1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS 

De verwerkingsverantwoordelijk voor je persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

YGO BV 
Antwerpsesteenweg 467 
2500 Lier 
België 
Ondernemingsnummer BE0808.689.097

In geval je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan zeker contact op met onze customer service. Zij helpen je heel graag verder. Je kan hen bereiken via één van de volgende kanalen:
 • Via e-mail: info@ygo.be
 • Via telefoon: 03 432 03 00
 • Uiteraard ben je ook meer dan welkom in de winkel zelf bij het onthaal


2. DOELEINDEN

Wij verwerken je persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:
 • Klantenbeheer
 • Direct marketing
 • Optimalisatie van de website
 • Camerabewaking

Hieronder kan je per doeleinde terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

1) Klantenbeheer

In het kader van ons klantenbeheer verwerken wij je identificatiegegevens (naam, titel, facturatieadres, leveradres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer), een aantal financiële gegevens (betaalmethode, bankrekeningnummer) en houden wij je aankoopgeschiedenis en je eventuele afspraken, berichten of vragen aan ons bij.

Deze gegevens laten ons toe om jouw bestellingen of aankopen en afspraken op een correcte manier af te handelen en op een vlotte manier met jou te communiceren en je vragen te beantwoorden. Ook bij eventuele retours kunnen we je zo beter verder helpen.

De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of om eventuele vragen te beantwoorden voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst (art. 6, §1, (b) GDPR).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van jou, bijv. door het afgeven van je gegevens in de winkel of wanneer je een account aanmaakt op onze website.

Voor ons klantenbeheer houden wij je persoonsgegevens bij tot 10 jaar na je laatste aankoop. Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van ons klantenbeheer (IT en softwareproviders en de koerierdienst).


2) Direct marketing

Voor direct marketing verwerken wij je identificatiegegevens (naam, titel, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, cookies), een aantal persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum), je aankoopgeschiedenis en browsegeschiedenis. Als je ons tagt in één van je Instagram foto's, kunnen wij ook je afbeelding verwerken.

Deze gegevens laten ons toe om je communicaties te versturen per e-mail, post, SMS en/of via online advertenties. Op die manier kunnen we je onder meer op de hoogte houden van onze aanbiedingen en de laatste trends of nieuwigheden.

Instagram foto’s waarin je ons tagt kunnen we hergebruiken op onze website en sociale media en in onze winkel en communicaties.

De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te promoten bij onze klanten (art. 6, §1, (b) GDPR). Indien je geen klant bent, ontvang je onze communicaties alleen wanneer je hiervoor je toestemming hebt gegeven, bijv. door je in te schrijven op een nieuwsbrief via één van onze websites (art. 6, §1, (a) GDPR). Online advertenties zijn enkel te zien wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van advertentiecookies).  Wij verkrijgen deze persoonsgegevens steeds rechtstreeks van jou.

Wij versturen communicaties tot 6 jaar na je laatste aankoop. Je kan je uiteraard steeds vroeger uitschrijven (voor meer informatie, zie rechten. De toestemming voor advertentiecookies kan ook steeds ingetrokken worden via je cookievoorkeuren (voor meer informatie, zie cookieverklaring.) Wij hergebruiken Instagram foto’s waarin je ons getagd hebt enkel indien je hiervoor specifiek je toestemming hebt gegeven via Instagram.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken voor direct marketing (IT en softwareproviders en aanbieders van marketingtools).

3) Optimalisatie van de websites

Voor de optimalisatie van onze websites verwerken wij je identificatiegegevens (IP-adres en cookies).

Deze gegevens laten ons toe om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website en desgevallend webshop aan te bieden.

De rechtsgrond voor het plaatsen van technisch essentiële en functionele cookies is een gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website en webshop te kunnen aanbieden (art. 6, §1, (f) GDPR). Analytische cookies en sociale mediacookies worden enkel geplaatst wanneer je via de betrokken website je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van deze cookies (art. 6, §1, (a) GDPR) (voor meer informatie, zie cookieverklaring.)

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens steeds rechtstreeks van jou.

De vervaltermijn verschilt per cookie en je kan je cookievoorkeuren steeds wijzigen (voor meer informatie, zie cookieverklaring.)

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken voor de betrokken website en webshop (IT en softwareproviders).

4) Camerabewaking

Onze winkel is voorzien van camerabewaking. Wanneer je bij ons komt winkelen, worden er dus beelden van je geregistreerd evenals de locatie, de datum en het uur van registratie.

De camerabewaking heeft uitsluitend tot doel om de veiligheid in onze winkel te garanderen, om diefstallen te vermijden en om misdrijven, conflicten, schadegevallen en andere ongevallen af te handelen.

De camerabewaking wordt duidelijk aangegeven in de winkels met het gekende pictogram. Wanneer je bij ons komt winkelen, word je geacht te hebben toegestemd met de registratie van je beelden.

De beelden worden maximum 30 dagen bijgehouden, behoudens wanneer wij deze langer nodig hebben als bewijs van een misdrijf of overlast.

Wij delen deze beelden enkel met derde partijen met wie we samenwerken in het bereiken van de hierboven vermelde doeleinden (bijv. veiligheidsadviseurs) en indien nodig met de politiediensten en gerechtelijke overheden. In geval van een schadegeval kunnen de beelden ook worden doorgegeven aan onze verzekeraar, advocaat, experts of andere betrokken partijen.


3. BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen en je gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven je persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat je gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.


4. RECHTEN

Je kan onze customer service altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:
 • een verzoek om toegang of rectificatie van je persoonsgegevens
 • een verzoek om verwijdering van je persoonsgegevens
 • een verzoek om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
 • een bezwaar tegen de verwerking van je gegevens
 • een klacht als je van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Je kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Onze Customer Service stelt alles in het werk om jou meteen verder te helpen. Je kan hen bereiken via één van de volgende kanalen:
 • via e-mail: info@ygo.be
 • via telefoon: 03 432 03 00
 • Uiteraard ben je ook meer dan welkom in de winkel zelf bij het onthaal

Indien je niet langer onze elektronische nieuwsbrieven wenst te ontvangen en de verwerking van je gegevens voor die doeleinde wil stopzetten, kan je ook steeds gebruik maken van de uitschrijflink voorzien onderaan elke nieuwsbrief.

Indien je niet langer onze SMS boodschappen wenst te ontvangen en de verwerking van je gegevens voor die doeleinde wil stopzetten, kan je ook steeds reageren per SMS dat je deze niet langer wil ontvangen.

Voor die doeleinden waarvoor de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang is, kan je ons steeds meer informatie vragen over de belangenafweging die wij in dat kader hebben uitgevoerd (voor meer informatie, zie Doeleinden.

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot je persoonsgegevens waarop je volgens de toepasselijke regelgeving recht hebt.

Voor identificatiedoeleinden is het mogelijk dat we je om een kopie van de voorkant van je identiteitskaart vragen.


5. UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via onze website heb je steeds toegang tot de meest actuele versie. De laatste versie kan ook opgevraagd worden in onze winkel.

Nieuwsbrief